కరోనా దెబ్బతో… ఓవర్సీస్ మార్కెట్ ఇక జీరో? సినీ వెబ్‌సైట్లకు ఇది గ్రేట్ అమెరికా బ్లో??

           కరోనా వైరస్ ఏమో కానీ... దాని దెబ్బకు ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంతో పాటు సినిమా పరిశ్రమ కూడా క్యా కరోనా అని దిగులుగా కూర్చొని ఉంది. లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో...